Hotyoga42
Hotyoga42
Screenshot 2022-05-02 at 13.59.48.png

VÝHODNÉ BALÍČKY VSTUPŮ

           2 TÝDNY pro ZAČÁTEČNÍKY  AKCE                                                      990 CZK 

          (Zakupte si v průběhu této nabídky následující měsíc za : 1 měsíc 1990CZK.)                                       

          1 LEKCE                                                                                                  400 CZK 

          5 LEKCÍ  (Platnost 2 měsíce )                                                                      1590 CZK (*318/lekce)

         10 LEKCÍ  (Platnost 4 měsíce )                                                                     3000 CZK (*300/lekce)

          1 TÝDEN                                                                                                 900 CZK (*129/lekce)

          2 TÝDNY   AKCE                                                                                  1200 CZK (*86/lekce)

          1 MĚSÍC                                                                                                                                                                      2800 CZK (*93/lekce)

           (Zakupte si v průběhu této nabídky následující měsíc za : 1 měsíc 1990CZK.)                  

          1 MĚSÍC  AKCE                                                                                      1990 CZK (*66/lekce)

          (Pouze v případě, že navazuje na předcházející měsíc. K zakoupení pouze ve studiu.                             

* Cena odpovídá každodenním návštěvám

POZOR: Předplatná jsou nepřenosná, nevratná a nelze je prodloužit.

SOUKROMÉ LEKCE   60 min

          1 LEKCE  v teple                                                                                    2500 CZK 

          1 LEKCE  bez tepla                                                                                1200 CZK 

WELLNESS (zdravý životní styl)   
Bc Martin Svozil

          VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ                                                                   2500 CZK 

          CHIROPRAXE                                                                                        1200 CZK 

          ANALÝZA PLETI                                                                                     1200 CZK 

   2 WEEKS FOR BEGINNERS  (Buy during this offer next month and get a discount for: 1 month 1990CZK.)              990 CZK 

   1 CLASS                                                                                                                  400 CZK 

   5 CLASSES (validity 2 months)                                                                                           1590 CZK (318/class)

   1 WEEK                                                                                                                   900 CZK (225/class)

   1 MONTH (buy the following month during this month and get a discount for the next month: 1 month 1990CZK.)                  2800 CZK (233/class)

   1 MONTH (Only if it follows the previous month. For purchase in the studio only.)                                               1990 CZK (165/class)

Hotyoga42

Qualified instructors

Hotyoga42

Experience
with hot yoga since 2005

Screenshot 2021-11-14 at 13.35.10.png
Hotyoga42
Hotyoga42
Hotyoga42_edited.png

CERTIFIKÁT

Tento ceritfikát dokládá, že

-------------------------------------------------------------

úspěšně absolvoval(a) seminář

-------------------------------------------------------------

DATUM:

PODPIS:

Hotyoga42
Screenshot 2022-05-02 at 15.03_edited.png
Screenshot 2022-05-02 at 14.55_edited.png
HOTYOGA42
Screenshot 2022-05-02 at 14_edited.png
Základní polohy hatha jógy

Tvé tělo není překážka, je to prostředek pro tvůj růst, pro udržení  zdraví a mladí

Podporuje a ladí všechny systémy tvého těla, vede k uzdravení a dobré náladě

Připravuje tvé tělo na navýšení energií a pro meditaci

Již v průběhu lekce medituješ, vyprázdníš mysl a napětí v těle

1 lekce ti dokáže udržet účinky jógy  po dobu 24 hodin 

Po lekci se budeš se cítit jako po dovolené
Základní polohy hatha jógy

Polohy hatha jógy pro zvýšení síly a flexibility tě naučí odvaze a poznat limity svého těla

Podporuje a ladí všechny systémy tvého těla, vede k uzdravení a dobré náladě

Připravuje tvé tělo  na navýšení energií a pro meditaci

Dechová cvičení ti pomohou doladit potřebné účinky a aktivovat energii

Věděli jste, že meditace napomáhá  ke zpomalení stárnutí?

1 lekce ti dokáže udržet účinky jógy  po dobu 24 hodin 

TOP HOT Class ti pomůže otevřít nové dimenze toho kdo jsi
TOP HOT CLASS
Screenshot 2022-04-25 at 10.50.42.png